SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

Kříže

 

Obnovení křížů v Ondřejovicích

Asi do roku 1984 stávaly v katastru obce Ondřejovice tři dřevěné kříže. Postavené byly patrně počátkem dvacátého století. Jeden stál před kostelem. Proč byly postaveny další dva se již dnes přesně neví. Snad měly připomínat nějakou tragedii nebo jinou událost.

Rozhodnutí obnovit kříže vzniklo v roce 1998. V dalších letech bylo započato s uskutečňováním tohoto rozhodnutí a tím bylo opatření povolení na odběr vhodného dřeva. V květnu 2001 byly vybrány stromy v lesním porostu na Rejvíze. Skácení zajistily Lesy České republiky a to jmenovitě pan ing. Latner a pan ing. Zbožínek. Pořezový materiál byl uložen k vysychání a připraven k dalšímu zpracování. 8. března 2003 byly zahájena výroba křížů a o měsíc později, 24. dubna, byl dokončen druhý nátěr. V této době také byli osloveni sponzoři, kteří vypomohli materiálně (cement, písek, železo, lak apod.).

10. června 2003 bylo usazeno poslední kotevní železo, které drží samotný kříž. Po náležitém vytvrdnutí betonu byly všechny tři kříže vztyčeny a upevněny v sobotu 5. července LP 2003. Celkem bylo odpracováno, včetně zajišťování materiálu, asi 100 hodin. Celé dílo je ohodnoceno včetně materiálu asi na 60 tisíc Kč. Na zhotovení křížů bylo použito pružné a houževnaté modřínové dřevo. Břevna tvoří hranoly o rozměrech 17 x 17 cm. Výška křížů je 460 cm a rozměr příčného břevna 186 cm

První kříž je postaven před kostelem sv. Martina. Druhý kříž je umístěn  na modře značené turistické trase z Ondřejovic směrem ke kapli sv. Anny v Javorné. Na  turistické a cyklistické mapě  Jesenicka je místo označeno - "U Kříže". Vedle nově postaveného jsou ještě vidět zbytky původního, rozpadajícího se kříže. Třetí kříž, je nad obcí a nad lokalitou zvanou Nové Dvory u lesní cesty směrem na Rejvíz. 


Kříže byly obnoveny členy Klubu českých turistů v Ondřejovicích. Je však nutno dodat, že s myšlenkou na obnovení přišel pan Pavel Waněk z Ondřejovic a ten také má hlavní podíl na uskutečnění záměru.