Obecenství v Ondřejovicích CB                                                               

u Zlatých hor v Jeseníkách
 

ÚVOD

DOKUMENTY

FOTOGRAFIE

POHLEDY

SLOVO

Z HISTORIE


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  DOKUMENTY

  HESLA

 
   
 

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ jsou pomůckou ke čtení Písma. Prvním charakteristickým rysem je, že systematicky kombinují starozákonní a novozákonní texty. Starozákonní verš - HESLO - je losován ze souboru asi 1.800 citátů. Losování probíhá s předstihem v Herrnhutu (Ochranově), kde tradice vznikla, je o něm veden podrobný zápis a verše jsou poté na 2 roky odkládány, takže stejný verš může být tažen až po třech letech.

Jedinečností Hesel je doba jejich vydávání a okruh rozšíření. Vznikla 1728, tiskem vycházejí nepřetržitě od roku 1730. Jejich celkový náklad dosahuje několika milionů. V roce 1740 byla Hesla poprvé přeložena do francouzštiny a angličtiny, o dva roky později do holandštiny a 1758 se poprvé objevují v češtině. Dnes vycházejí v celkem 46 jazycích v Evropě, Africe, Americe i Asii.


Rubrika SLOVO je určena nejen pro Boží slovo a rozjímání, ale pro další témata, která jsou blízká všem lidem dobré vůle. Najdete tam zatím první kázání od bratra Karla Touška zaslané v loňském roce.