Obecenství v Ondřejovicích CB                                                               

u Zlatých hor v Jeseníkách
 

ÚVOD

DOKUMENTY

FOTOGRAFIE

POHLEDY

SLOVO

Z HISTORIE


Putování ke 3 křížům
Srpen u Toušků
17.7. u Toušků
Právě začínáme

Přijeli Touškovi

První přijeli Žežulovi

Obnovení křížů v Ondřejovicích

------------2004 ------------

ZNIČENÝ KOSTEL

   
  ODKAZY
Zlaté Hory
Kostel PMP
Slovo~Logos
 
   POHLEDY  
 
 
8. 10. 2005 - PUTOVÁNÍ KE TŘEM KŘÍŽŮM V ONDŘEJOVICÍCH
Tak přece jenom došlo na připravované putování ke třem křížům v Ondřejovicích. Pokud o nich nic nevíte, tak několik slov naleznete zde. Sraz putování byl uvedeného dne (v sobotu) ve 13 hodin před kostelem v Ondřejovicích, kde je umístěn první kříž. Závěr putování byl u Touškovi chalupy a průběh putování můžete vidět na několika obrázcích ve fotogalerii. Alespoň trochu vám přiblíží atmosféru toho překrásného a Pánem požehnaného dne. A ještě zajímavý článek o kříži u silnice.

SRPEN U TOUŠKŮ NA CHALUPĚ

     O co dříve letos Touškovi přijeli na chalupu o to dříve odejeli. Poslední setkání bylo v neděli 21 srpna. Možnost nahlédnout do chalupy i okolo chalupy vám dají následující fotogalerie. Ta z 18.9.2005 je z biblické hodiny a ta druhá 21.8.2005 je z posledního nedělního shromáždění. Ale už od 28. srpna nám zase přicházejí kázání od bratra kazatele Touška a šest jich najdete na stránkách SLOVO~LOGOS a budeme se těšit na další.


17. 7. 2005 - OBECENSTVÍ CB V ONDŘEJOVICÍCH

V neděli 17. července  nám přálo dopoledne při shromáždění pěkné počasí. Úvodem přečetl před modlitbou bratr Toušek Žalm 143,8-12. Námětem pro kázání bylo připomenutí rozmluvy Ježíše a Nikodémem (J3,1-10) - znamení znovuzrození. Písně zněly za doprovodu kláves a připomenuta byla i slova z Písma Ž 51,12-13, Ez 37,9-10, Ga 2,20. Bylo to pěkné naplnění začátku neděle  a pro moji manželku, vnuka Vladislava a mne mělo ještě pokračovat odpoledne a dokonce i večer. Tady koukněte na  fotogalerii z Ondřejovic od Toušků.


10. 7. 2005 - OBECENSTVÍ CB V ONDŘEJOVICÍCH

Tak nám začínají pravidelná nedělní shromáždění (9 hod.) a od čtvrtka 14. 7. také biblické hodiny od 18,00 hod. Původní záměry se zveřejňováním nedělních kázání se mění. Bratr kazatel má některé další povinnosti, které musí splnit. Ovšem biblické hodiny s tématem "Ježíš a Písmo" se pokusím zaznamenat slovem i obrazem. Také je zde nějaké nahrávací zařízení - no prostě - technika po ruce. Na minulou neděli se podívejte ve fotogalerii. Je nás dost a bude nás více.


PŘIJELI TOUŠKOVI - OBECENSTVÍ POSILUJE
 
Několik obrázků vám přiblíží atmosféru setkání - prvního shromáždění na chalupě u Toušků. Paní domácí byla předána kytička na uvítání od domorodého obyvatelstva. Potom jsme prožili pěkné společenství. Dobrá zpráva pro vás - kázání bratra Touška budou zpracována a zasílána e-mailem a současně budou přidána na webové stránky SlovoLogos.

PRVNÍ PŘIJELI ŽEŽULOVI

Tak se konečně objevili první letní hosté - přijeli Žežulovi. Horní řadou obrázků vám přiblížil chvilky pohody objektivem svého digifoťáku Pavel Toušek, který také přes víkend pobýval na chalupě se svým čtyřnohým přítelem. Spodní řada obrázku je pořízena v pátek 3. června 2005, kdy jsem Žežulovi na chalupě navštívil společně s manželkou. To jsme je již zastihli v pracovním nasazení. Bylo tam krásně, kravičky se pásly a dokonce nám i ptáček zazpíval.


OBNOVENÍ KŘÍŽŮ V ONDŘEJOVICÍCH

Tři kříže v Ondřejovicích byly vztyčeny a upevněny v sobotu 5. července LP 2003. Pokud se chcete dozvědět více o tom, co tomu předcházelo, potom přejděte na stránky SLOVO~LOGOS, kde najdete více podrobností včetně mapky s vyznačenou polohou vztyčených křížů.


ZNIČENÝ KOSTEL V HORNÍM ÚDOLÍ U ZLATÝCH HOR

     Na pokraji lesa nad Horním Údolím se nacházel poutní kostel sv. Anny. Je to dobře vidět na dobových pohlednicích. Po odsunu původních obyvatel nebylo nikoho, kdo by obdělával políčka a louky a tak došlo k rozsáhlému zalesňování. Rychle rostoucí smrková monokultura pohltila kostel i usedlost, která u něho stála. Ještě v šedesátých létech byl sice opuštěný, ale v poměrně dobrém stavu. Kostel tedy sešel z očí, ale nesešel z mysli, ale bohužel ne jenom lidu věřícího - mnoho chalupářů a chatařů zjistilo ve vzrostlém lese zdroj stavebního materiálu. Zub času a jejich ruce napomohli zkáze. Kostel neměl to štěstí jako kostel Panny Marie Pomocné, aby povstal z trosek. A tak trosky a zřícenina jsou v současné době němým svědkem toho, kam vede cesta opuštění víry člověkem kterékoliv národnosti. A přece jedna dobrá zpráva. V ruinách stále cítíte přítomnost Nejvyššího a něčí ruce z ráhen svázaly kříž a vložili na něj trnovou korunu. Pohlédněte si tedy v klidu malou galerii a pokud někdy zavítáte do Horního údolí tak nelitujte námahy a zajděte na místa zničeného kostela, po cestě utrhněte na louce kytičku a položte ji na práh kdysi jistě krásného kostela. Odneste si z tohoto místa svůj chrám v srdci a dobře o něj pečujte.